O nás


Domov důchodců Police nad Metují se nachází v městečku ve středu CHKO Broumovsko v kraji B.Němcové a A.Jiráska. V současné době je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, která je zřízená za účelem poskytování sociální péče starým občanům.


Veřejný závazek

Poslání organizace


Posláním zařízení je:
 • Poskytovat uživatelům kvalifikovanou podporu a pomoc, která by jim umožňovala zachovat si v co největší míře svůj dosavadní způsob života.
 • Usilovat o to, aby se uživatelé pro své postižení nedostali do sociální izolace a pokud by se tak stalo, pomáhat jim z této situace najít východisko.
 • Usilovat o zachování, popřípadě zvyšování soběstačnosti uživatelů služby.
 • Vytvářet příjemné rodinné prostření.
 • Snažit se udržovat dobrou komunikaci mezi uživateli.
 • Samozřejmostí je zachování lidské důstojnosti.
 • Snaha v co nejvyšší míře omezit porušování práv uživatelů


Cíle služby


Obecným cílem zařízení je poskytovat kvalitní sociální službu podle individuálních potřeb uživatelů.

Konkrétní cíle
 • Usilovat o zachování vazeb uživatelů s rodinou a jejich přirozeným prostředím.
 • Usilovat o využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti (kadeřnice, pedikúra, knihovna, kino, fotograf apod.).
 • Zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb se zaměřením na individuální přístup k uživatelům.
 • Podpora celoživotního vzdělávání zaměstnanců.


Komu je služba určena


Obecně je naše služba určena seniorům.
 • Cílovou skupinu našeho zařízení tvoří především senioři, kteří dosáhli 65-ti let a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují podporu, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče a mají trvalé bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj. Dále staří občané, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a umístění v DD nezbytně potřebují.
 • Vzhledem k tomu, že celý areál DD je řešen jako bezbariérový, jsme schopni poskytnout služby i uživatelům (v rámci této cílové skupiny) s omezenou pohyblivostí, popřípadě i těm, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík.


Komu nemůžeme zajistit kvalitní služby


Komu služba není určena:
 • seniorům, kteří jsou schopni za pomoci v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí.
 • seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé léčení v lůžkovém zdravotnickém oddělení a jejichž potřeby nelze v našem zařízení naplnit.


Principy poskytování sociální služby:

Principy sociální služby jsou postupy a hodnoty, které jsou společné všem pracovníkům DD Police nad Metují, podporují běžný způsob života uživatelů a odpovídají standardům kvality.

Jsou založeny na:

 • respektování práv uživatelů
 • týmové práci
 • odbornosti
 • vstřícné mezilidské komunikaci
 • podpoře soběstačnosti uživatelů
 • etickém přístupu k uživatelům
 • samozřejmostí musí být důstojný, ohleduplný a citlivý přístup k uživateli v samém konci jeho života


Nabízené služby a kdo je poskytuje:

DD je zařízení s celoročním pobytem a poskytuje svým uživatelům komplexní služby:

Ubytování
Stravování (strava normální, diabetická, šetřící)
Zdravotní péče (24 hodin denně) – zajišťují zdravotní sestry, pracovníci sociální péče
Rehabilitační péče – poskytuje fyzioterapeut
Sociální pomoc (aktivační programy, pomoc při řešení osobních záležitostí a další činnosti dle harmonogramu práce soc. pracovníka)
Nezbytné služby – které poskytují i ostatní pracovníci, kteří se nepodílejí přímo na práci s uživateli služby, ale bez kterých by chod zařízení nebyl možný. Jedná se o:
 • administrativní pracovníky
 • kuchyňský úsek včetně zásobování
 • pracovnice prádelny
 • pracovnice zajišťující úklid
 • techničtí pracovníci

Domov důchodců v Polici nad Metují poskytuje své služby seniorům od září 1937. Od té doby prošel mnohými úpravami a modernizací. V letech 2008-2010 prošel Domov celkovou rekonstrukcí a k původní budově navazuje zcela nová část.

Celkem náš Domov poskytuje sociální službu 64 uživatelům ubytovaných ve 20 jednolůžkových, 19 dvoulůžkových a 2 třílůžkových pokojích. Součástí všech pokojů je sociální zařízení a u většiny pokojů je balkon. Náš Domov splňuje podmínky pro poskytování sociální služby odpovídající standardům kvality.


Naši sponzoři