Vítáme Vás na stránkách našeho domova. Chceme Vám tímto přiblížit naše zařízení, služby, které poskytuje a aktuální dění v něm.

Věříme, že zde najdete informace, které hledáte. Případné podněty, dotazy nebo připomínky adresujte na naši e-mailovou adresu ddpolice@centrum.cz .


za kolektiv pracovníků DD
ředitelka Mgr. Jana Šrámková
 

Milí spoluobčané,

chtěla bych se ještě vrátit k letošním neuskutečněným Hrám seniorů, které byly naplánované na 21. 06. 2018. Tato naše akce je velmi oblíbená jak mezi uživateli, tak mezi širokou veřejností. Příprava tak velké akce představuje pro naše pracovníky spoustu práce - zajišťování sponzorských darů, přípravu materiálního zabezpečení, vymýšlení programu, komunikaci s dalšími zařízeními sociálních služeb podobného typu jako naše a další. Proto rozhodnutí o jejich zrušení bylo velice těžké. Po zvážení všech okolností mi nezbylo nic jiného, než je zrušit.  Důvody, které nás k tomu donutily, se nedaly nijak předpokládat, ani jim nebylo možné nikterak předejít.  Hlavním důvodem zrušení byla především velká absence personálu v přímé péči z důvodu nemoci. Nedostatek odborného personálu navíc umocnily vysoké denní teploty v den konání her, které přesáhly 30 stupňů Celsia v kombinaci s biozátěží třetího stupně, předpovědí odpoledních bouřek, přívalových dešťů a silného větru. Vzhledem k tomu, že většina našich uživatelů, stejně jako ostatních návštěvníků z jiných domovů podobného typu má problémy s pohybem, je nutné zajistit téměř každému účastníkovi potřebnou péči a postarat se, aby všichni měli zajištěny stejné podmínky a komfort. A právě to nebylo vzhledem k nedostatku odborného personálu možné.

Nemůžeme si vzít na zodpovědnost, že bychom se některým účastníkům věnovali minimálně, nebo vůbec. Nebylo možné využít ani dobrovolníky, protože péče o seniory má svoje specifika a vyžaduje odborně vyškolené pracovníky zvlášť v den, kdy denní teploty přesáhly 30 stupňů Celsia s biozátěží třetího stupně. Personál, který zůstal mimo nemoci a dovolené, již neměl prostor pro další řádnou denní péči o uživatele na hrách. Při rozhodování o zrušení her převážil pocit zodpovědnosti za zdraví uživatel.

Věřím, že se mi podařilo aspoň trochu osvětlit důvody zrušení oblíbené akce a doufám, že se brzy sejdeme na nějaké další akci a že nám zachováte i nadále svou přízeň.

S přáním krásného léta Mgr. Jana Šrámková, ředitelka DD Police nad Metují
Domov důchodců Police nad Metují („DD“) plně respektuje soukromí osob, které navštěvují její webové stránky. Jste–li  návštěvník těchto webových stránek, nemusíte v případě, že chcete tyto webové stránky využít, zadávat žádné osobní údaje.

Data, která nemají povahu osobních údajů, jakými jsou Vaše otázky, komentáře, nápady, názory a podněty nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je používat a zveřejňovat bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči DD za účelem zlepšení jejích služeb.

Naši sponzoři